Təhçizatçının təmin etdiyi məhsulların siyahısı Kare